Kinesioterapi, Kinesiologi och Kinesiology


Svenska Kinesiologi Skolan är Sveriges äldsta och största skola för utbildning i Kinesiologi och manuell Muskeltestning.
I modern kinesiologi arbetar vi med över 150 olika neuromuskulära tester och behandling görs av strukturella och mekaniska problem i kroppen, med test och behandling av mat, kost, intolerans och näringsbehov, sport och motion, träning, muskelkoordination, mentala och känslomässiga stressreaktioner, akupunktur, akupressur och energiobalanser.


Vad är Kinesioterapi? ™

Kinesioterapi, Postural Kinesiologi, Neuroisometrics och K-Workout/KEI-träning

Kinesioterapi är en neuromuskulär terapeutisk metod, utvecklad av Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm, som integrerar:

- Manuell kinesiologi (manual kinesiology)
- Manuell muskeltestning (manual muscle testing)
- Postural kinesiologi (kinesiologisk hållningsanalys, kinesiologisk rörelseanalys)
- Neuromotorik
- Neuroisometrisk stretching (neuroisometrics)
- Neuroisometrisk träning (neuroisometrics)
- Meridianterapi (muskelmeridianer och triggerpunkter)
- K-Workout / KEI-träning

Inom Kinesioterapi arbetar vi med hållningsanalyser, rörelseanalyser och funktionsanalyser kombinerat med manuell muskeltestning, avancerad stretching och behandling med muskelmeridianer, triggerpunkter och neuroisometrisk träning.

Svensk rörelselära och fysioterapi

Kinesioterapi är kinesiologisk fysioterapi och kinesiologisk sjukgymnastik.
En modern form av den rörelseterapi och kinesiologi som föddes i Sverige under mitten av 1800-talet.


 Kinesioterapi och Kinesiologi från Svenska Kinesiologi Skolan


Referens och Källa
Mac Pompeius Wolontis, Svenska Kinesiologi Skolan, Sverige, www.Kinesiologi.se / www.Kinesiology.com
Kinesioterapi ™ och Kinesioterapeut ™ är varumärken som används av Svenska Kinesiologi Skolan, Sverige.
Läs mer om vår verksamhet på: Kinesiologi.seKinesiologi i Sverige - Kinesiology i världen


Orden Kinesiology, Kinesioterapi och Kinesiologi skapades i Sverige i mitten av 1800-talet av professorerna Carl August Georgii och Lars Gabriel Branting på G.C.I. (Kungl. Gymnastiska Central-Institutet) för att bli den internationella termen för den svenska Rörelseläran och den Medicinska Gymnastiken. Under nästan 100 år användes denna metod av svenska och internationella sjukgymnaster. De grundläggande principerna spreds av svenska sjukgymnaster till USA och fortlevde och vidareutvecklades där under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och kiropraktorer.
I mitten av 1960-talet grundades det nya yrket "Applied Kinesiologist" i USA av amerikanska kiropraktorer, med behandlingstekniker från både kiropraktik, massageterapi, näringsmedicin och akupunktur.

Exakt 130 år efter att ordet "kinesiologi" skapades i Sverige, hölls 1988 den första yrkesutbildningen i modern kinesiologi i Stockholm på Svenska Kinesiologi Skolan, med lärare från Sverige och USA.
Det svenska yrket Kinesiolog grundades av Mac Pompeius Wolontis genom Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm 1987.
Svenska Kinesiologi Skolan har även utvecklat kurser och vidareutbildningar inom kinesiologi, kinesioterapi och friskvårdsmedicin som vi är ensamma om i världen, bland andra Fysiopraktor® (Physiopractor®) och Psykopraktor® (Psychopractor®).

Mac Pompeius Wolontis grundare av Svenska Kinesiologi Skolan 1987

Aktuella kurser

yrkesutbildning KINESIOLOG 2017   (12 januari 2017 - 25 februari 2018)
yrkesutbildning PSYKOPRAKTOR 2017-2018   (12 Januari 2017 - December 2018)
yrkesutbildning FYSIOPRAKTOR 2017-2018   (12 Januari 2017 - December 2018)
yrkesutbildning AKUPRAKTOR 2017-2018   (12 Januari 2017 - November 2018)
8Qi™ och Akupraktik®   (26-29 Januari 2017)
NeuroHolografisk Akupraktik®   (29 januari 2017)
Fysiologisk kinesiologi 1   (9-12 Februari 2017)
Kinesiologisk Integrering i Manual Kinesiology   (23-26 Februari 2017)
Fysiologisk Kinesiologi 2   (9-12 Mars 2017)
Mobilisering och Manuell Impulsering®   (23-26 mars 2017)
Psykopraktik 1 - Emotionell kroppsbehandling   (30 mars - 2 april 2017)
Mental Kinesiologi och Psykopraktik   (6-9 April 2017)
Akupraktik 1 och Meridianterapi   (4-7 Maj 2017)
Neuroenergetic Psychology, NEP-1 och NEP-2   (11-15 maj 2017)
Advanced course in Neuroenergetic Psychology NEP   (18-21 maj 2017)
Näringskinesiologi 1   (15-18 Juni 2017)
Kinesiologi och Kosmos   (7-13 augusti 2017)
Neurokinesiologi och Neuromotorik   (24-27 Augusti 2017)
Grundkurs i Kinesiologi och Muskeltestning   (8-10 september 2017)
Psykopraktik 2 - Emotionell kroppsbehandling   (14-17 September 2017)
Fingertestning, OrganPlexus ®   (21-24 September 2017)
Kinesiologisk Öronakupunktur & Öronakupressur   (7-8 oktober 2017)
Repetition i kinesiologi   (januari-december 2016)
Licensavgift för Praktor®   (5 år)Lär dig Muskeltestning, Neuromuskulära tester och Kinesioterapi hos Svenska Kinesiologi Skolan


Kinesiologi - Kinesiology

www.kinesiologi.se / www.kinesiology.com


Kinesiologi - Kinesiology
Sigtunagatan 4
SE-113 22 Stockholm, Sweden

Telefon: 08-339996

Praktor logotype, ett registrerat varumärke